FSSC 22000 – Opgraderingsaudit – version 5

FSSC 22000 – Opgraderingsaudit – version 5

Tidslinje:
2018 Opgradering til FSSC22000 v 4.1 og indførelse af FSSC-skabelonrapport.
2019 Indførelse af uanmeldte audit ved tilsyn 1 eller tilsyn 2. Sidste dag for FSSC22000 v 4.1 audit er
den 31. december 2019
2020 Opgradering til FSSC22000 v 5 med start fra den 1. januar. Ingen uanmeldte audit i løbet af dette år

 

I maj 2019 lancerer FSSC den nye standard – version 5, som vil være tilgængelig på www.fssc22000.com. Den opdaterede standard indeholder ISO22000:2018, der erstatter ISO22000:2005, hvilket er hovedårsagen til lanceringen af den nye version.

ISO 22000:2018 blev udgivet den 19. juni 2018 og har en implementeringsperiode, der løber frem til den 29. juni 2021, hvor ISO22000:2005 trækkes tilbage. Standarden er blevet revideret for at være i tråd med andre ISO-standarder, hvad angår layout og kapitler. Endvidere indeholder den nu særlige krav til organisationen og fødevaresikkerheden.  Den nye standard kan fås ved henvendelse til dit nationale standardiseringsinstitut eller hos ISO-organisationen www.iso.org.

Intertek anbefaler, at du allerede nu begynder at klargøre din virksomheds ledelsessystem, så du er i god tid, før implementeringen skal finde sted ved udgangen af året.

Virksomhederne skal også implementere FSSC-kravene fra v 5, efter den er blevet lanceret.  Det eneste, der ikke ændrer sig, er de tekniske specifikationer ISO/TS22002-x, PAS221 og NTA805.

Hvis en virksomhed står over for en recertificering i 2018, udløber certifikatet v 4.1 den 29. juni 2021 og har dermed en gyldighedsperiode på mindre end 3 år. Den pågældende virksomhed får den fulde 3 års gyldighedsperiode tilbage efter opgraderingsauditten i 2020.

En FSSC-certificering viser, at virksomheden har et robust og effektivt system til styring af fødevaresikkerheden, så kravene fra lovgivere, fødevarekunder og forbrugere samt GFSI opfyldes.

Hvis du har spørgsmål til implementeringen af den nye standardversion og opgraderingsauditten, er du velkommen til at kontakte Tine Harrekilde på  +45 5115 8382 eller tine.harrekilde@intertek.com