Velkommen til vores nye hjemmeside

Velkommen til vores nye hjemmeside

Vi har glædet os meget til at vise dig de mange muligheder Intertek DIC A/S kan tilbyde. Vores nye hjemmeside giver dig et bedre overblik over alle vores produkter og ydelser.

Det kan være en vanskelig og stor beslutning, når man skal vælge certificering. Hos Intertek DIC lægger vi stor vægt på, at virksomheder får en certificering, der opfylder deres forventninger og behov. Intertek DIC tilbyder certificering inden for en lang række brancher, hvor vi har specialister på de forskellige områder.

Academy tilbyder uddannelse og træning inden for diverse standarder, åbne kurser og virksomhedstilrettede kurser. Siden er stadig under opbygning, men vi arbejder på løbende at få flere kursustilbud lagt ind.

Via hjemmesiden finder du også link til vores mange andre afdelinger. Intertek gruppen udbyder forskellige laboratorie analyse efter gængse internationale standarder.

Vi glæder os til at hjælpe din og din virksomhed.