• Intertek
 • >
 • ISO 27001 – Ledelsessystem til informationssikkerhed

ISO 27001 – Ledelsessystem til informationssikkerhed

En ISO 27001 certificering understøtter organisationer i arbejdet med at forebygge og styre informations- og cybersikkerhedsrisici.

Information er i dag et af vores vigtigste aktiver. Når forretningskritiske oplysninger går tabt, stjæles eller beskadiges kan det få meget alvorlige konsekvenser. Der er mange højt profilerede sager i medierne, hvor følsomme sikkerhedsklassificerede kunde- og salgsdata er blevet afsløret eller at dårlige kundeanmeldelser er fjernet i bytte for bestikkelse.

Cyber risici er en stadigt udviklende trussel mod virksomheders evne til at nå forretningsmål og være konkurrencedygtig. Et enkelt vellykket angreb kan have en ødelæggende effekt på virksomheders omdømme ofte med store økonomiske konsekvenser.

Certificering af informationssikkerhed i henhold til 27001

Det er en udfordrende opgave at holde sig opdateret med trusler og hvordan man bedst beskytter vigtige oplysninger. Et ledelsessystem for informationssikkerhed er en afgørende succesfaktor i det arbejde.

ISO 27001 giver en ramme for, hvordan man bedst opbygger og implementerer et ledelsessystem, der effektivt beskytter virksomhedens informationsaktiver og opfylder de tre dimensioner af informationssikkerhed:

 • Fortrolighed
 • Integritet
 • Tilgængelighed

 

 

 Fordele ved certificering i henhold til ISO 27001

 • Du minimerer dine sikkerhedsrisici og beskytter dine informationsaktiver.
 • Du får en systematiseret procesbaseret tilgang til konstant at forbedre din informationssikkerhed fra identifikation og evaluering til implementerede og evaluerede foranstaltninger.
 • Du er bedre forberedt og får hurtigere afhjulpet en evt. hændelse.
 • Du undgår uventede økonomiske tab.
 • Du modtager et certifikat som dokumenterer, at din organisation overholder love og krav inden for informationssikkerhed.
 • Vores erfarne auditorer hjælper med at få nye og uvildige øjne på jeres processer.
 • Du får en metode, der gør det lettere at få en holistisk tilgang til informationssikkerhed, der udvikler sig i takt med din virksomhed og omverdenen.

ISO 27001 indeholder også foranstaltninger til at undgå overtrædelser af love (f.eks. GDPR), vedtægter, krav og kontraktlige forpligtelser. Det er en internationalt globalt anerkendt standard. En certificering øger tilliden hos din virksomhed og styrker dit brand hos kunder og interessenter.

Integrerede auditering med andre ISO standarder

Hvis du er interesseret i at certificere din virksomhed i henhold til flere ISO standarder, så anbefaler vi at udføre integrerede audits på alle din virksomheds standarder i samme forløb. Det betyder, at vi ser på dine processer i alle certificerede områder på samme tid. Når forskellige mål bringes sammen kan du tydeligt se forbindelserne og hvordan de relaterer til hinanden, hvilket hjælper jer til at udvikle jeres forretningsområder og virksomhed.

Link til vores globale hjemmeside

https://www.intertek.com/assurance/iso-27001/

HAR DU SPØRGSMÅL?
+45 75 72 66 11
SEND EN E-MAIL

Information er i dag et af vores vigtigste aktiver. Når forretningskritiske oplysninger går tabt, stjæles eller beskadiges kan det få meget alvorlige konsekvenser. Der er mange højt profilerede sager i medierne, hvor følsomme sikkerhedsklassificerede kunde- og salgsdata er blevet afsløret eller at dårlige kundeanmeldelser er fjernet i bytte for bestikkelse.

Klik her for at læse mere

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *