FSSC 22000 v 4.1 gældende fra den 1. januar 2019

FSSC 22000 v 4.1 gældende fra den 1. januar 2019

Fødevaresikkerhedsorganisationen FSSC har for nylig indført nogle nye krav og fokusområder vedrørende FSSC 22000 v 4.1 gældende fra den 1. januar 2019.

Interteks auditorer har allerede medtaget disse emner i deres audit. Formålet med dette brev er blot at orientere dig om rapportindhold, og hvordan mindre afvigelser skal håndteres.

Nedenfor beskrives de krav, som FSSC’s bestyrelse af interessenter (Board of Stakeholders – BoS) har indført:

a – Verificering af mindre afvigelsers afslutning

BoS godkender, at i tillæg til Bilag III til Del IV skal det for mindre afvigelser, der udstedes under en ny audit, gælde, at organisationen skal fremsende dokumentation, der viser, at fejlen er blevet rettet, til CB med henblik på verificering og godkendelse senest 3 måneder efter auditten.

 

b – Procedure for produktfrigivelse

BoS godkender, at i tillæg til punkt 7.10.3 i ISO 22000:2005 er CB forpligtet til at vurdere, om organisationen har udarbejdet og implementeret en procedure for produktfrigivelse (gælder kun for fødekædekategorier C, I, G og K).

 

c – Leverandørgodkendelse i nødstilfælde

BoS godkender, at i tillæg til FSSC 22000 Supplerende Krav 2.1.4.1 er CB i nødstilfælde forpligtet til at vurdere en ikke-godkendt leverandør, samt om produktet opfylder specifikationen (gælder kun for fødekædekategorier C, I, G og K).

 

d – Test af procedure for styring af hændelser

BoS godkender, at i tillæg til punkt 5.7 i ISO 22000:2005 er CB forpligtet til at vurdere, om organisationen har udarbejdet og implementeret en procedure for styring af hændelser, der testes regelmæssigt (gælder kun for fødekædekategorier C, D, I, G og K).

 

e – Slutprodukters sporbarhed

BoS godkender, at i tillæg til punkt 7.9 i ISO 22000:2005 og i overensstemmelse med regler og lovkrav i mange lande er CB forpligtet til at vurdere, om organisationen har udarbejdet og implementeret sporbarhedskrav til unik identifikation af sine slutprodukter (gælder kun for fødekædekategorier C, I og K).

 

f – Indkøb af dyr, fisk og skaldyr

BoS godkender, at i tillæg til punkt 9.2 i ISO/TS 22002-1:2009 og i overensstemmelse med regler og lovkrav i mange lande er CB forpligtet til at vurdere, om organisationen har udarbejdet og implementeret en politik for indkøb af dyr, fisk og skaldyr, der er underlagt kontrol for forbudte stoffer såsom lægemidler, veterinærlægemidler, tungmetaller og pesticider (gælder kun for fødekædekategori CI).

 

g – Inspektionsproces for dyr

BoS godkender, at i tillæg til punkt 4.6.3 i ISO/TS 22002-4:2013 er CB forpligtet til at vurdere, om organisationen har udarbejdet og implementeret krav, der gælder ved brug af recirkuleret materiale, plantebaseret materiale eller funktionelle tilsætningsstoffer. Der skal være tilstrækkeligt med data til sikring af sikker fødevarekontakt og dokumentation af krav (gælder kun for fødekædekategori I).

 

Få flere oplysninger på fssc22000.com.

Har du spørgsmål til kravenes implementering eller deres fokusområde, er du velkommen til at kontakte Tine Harrekilde på +45 5115 8382 eller på mail:

tine.harrekilde@intertek.com