Services

Produkt certificering

En formell bekreftelse på at dine produkter og tjenester oppfyller alle pålitelige eksterne og interne standarder.

Read more

Inspektion

Validering av spesifikasjonene, verdien og sikkerheten til dine råvarer, produkter og eiendeler.

Read more

Test og analyser

Evaluering av hvordan deres produkter og tjenester møter kvalitet, sikkerhet, bærekraft, og fremførelse.

Read more

Certificering

Revisjons- og sertifiseringstjenester sikrer at din bedrifts styringssystem er optimalisert for å lykkes

Read more