ASC – Bæredygtigt fiskeopdræt

Hvad er ASC?
ASC (Aquaculture Stewardship Council) er en international non-profit organisation. Startet i 2010 i samarbejde med WWF og IDH (Dutch Sustainable Trade Initiative). ASC ønsker at sikre forbrugerne et miljøvenligt og socialt ansvarligt valg af opdrættede fiskeprodukter.

Chain of Custody
Denne standard blev først udgivet i 2012. Standarden skal sikre, at ASC- mærket kun bliver anvendt på produkter, hvor fiskene kommer fra ASC certificerede farme. Virksomheder kan anvende ASC-mærket, hvis de er ASC certificererede og har en gyldig licensaftale med ASC. Dette giver forbrugere og fiskeforhandlere sikkerhed for, at de fisk som købes kan spores tilbage til farme, som lever op til ASC´s standard for bæredygtige fiskefarme. Der er indtil nu kun få fiskearter der er certificerede, men i løbet af de kommende år kommer flere fiskefarme og fiskearter til.

Alle led skal certificeres
Alle led i kæden fra ”vand-til-tand” skal certificeres. Farmene certificeres efter særskilt standard, men ASC CoC er relevant for alle led efter fiskefarmen – lige fra handelshuse til restaurant. Et ASC certifikat kan kun opnås i forbindelse med et MSC certifikat.

Sporbarhed, adskillelse og leverandørstyring
For at blive ASC Chain of Custody certificeret, skal virksomheden bevise at kun fisk fra ASC certificerede farme anvendes. For eksempel, at certificerede fisk og ikke certificerede fisk holdes adskilt, og at certificerede fisk alle kan spores til leveringer af til en Chain of Custody certificeret leverandør eller en certificeret farm. Alle virksomheder som har et ASC CoC certifikat får en unik kode, som skal være på certificerede produkter eller følgesedler, for at vise kunder og forbrugere, at de handler med en godkendt leverandør.

Massebalance
Virksomheden skal kunne dokumentere mængderne af ASC fisk der er købt, forarbejdet og solgt over en defineret periode, en såkaldt massebalance.

Du kan læse mere om ASC CoC og downloade de gældende standarder
HAR DU SPØRGSMÅL?
+45 75 72 66 11
SEND EN E-MAIL