Certificering

Det kan være en vanskelig og stor beslutning, når man skal vælge certificering. Derfor lister vi her de fordele, der kan være. Det kan måske være en hjælp i beslutningsprocessen.

  • En neutral godkendelse af virksomhedens system
  • Et tillidsvækkende tiltag over for kunder /leverandører /investorer /banker mm.
  • Løbende forbedringer af virksomhedens processer
  • En systematisk forebyggelse af fejl
  • En reduktion i antallet af stadigt tilbagevendende “brandslukninger”
  • En forøgelse af medarbejdernes forståelse for virksomhedens forskellige mål

Med certificeringen beviser virksomheden overfor kunder, leverandører og myndigheder, at den officielle standards forskellige krav opfyldes og at virksomheden har en vilje til fortsat at forbedre sig.


 

Processen

Her viser vi trin for trin hvad processen inden for certificering indebærer i praksis:

1. Planlægningssamtalen
Certificeringsprocessen starter med en planlægningssamtale med Intertek DIC. Under denne samtale foretager vi sammen en overordnet gennemgang af ledelsessystemet, for at se om der i det hele taget er forudsætninger for en certificering. Derefter planlægger vi de officielle certificeringsbesøg hos virksomheden.

2. Dokumentgranskning
Planlægningssamtalen efterfølges af en dokumentgranskning (trin 1) af virksomhedens ledelsessystem hos jer eller i specielle tilfælde internt hos os. Det betyder, at vi gennemgår forudsætningerne for at kunne gennemføre selve certificeringsbesøget (trin 2).

3. Certificeringsaudit
Ved certificeringsbesøget (trin 2) gennemgås ledelsessystemet og det kontrolleres, at virksomheden følger de beskrevne processer. Det indebærer check af dokumenter, interview med de ansatte og andet, som er vigtigt for den samlede vurdering. Den benyttede standard ligger til grund for bedømmelsen. Man kan sige, at den angiver hvilke krav, der skal opfyldes, mens det er op til virksomheden, at beskrive hvordan det skal gøres.

4. Bedømmelse
Eventuelle afvigelser fra standardens krav dokumenteres i en afvigelsesrapport. Vi informerer virksomheden direkte ved det afsluttende møde om resultatet, samt vor anbefaling om der kan udstedes certifikat eller ej. Hvis resultatet godkendes, udfærdiges derefter et officielt certifikat. Hvis resultatet ikke godkendes, kræves korrigerende handlinger inden et officielt certifikat kan udfærdiges.

5. Opfølgende audit
Efter henholdsvis 6 eller 12 måneder følger næste step, som er det opfølgende audit. Det finder sædvanligvis sted én gang om året. Det kan dog aftales, at opfølgningsaudits afholdes 2 gange årligt. Under opfølgningen kan vi bidrage med vores erfaringer, således at virksomhedens ledelsessystem følger udviklingen på markedet og markedets krav.

6. Re-certificeringsaudit
Certifikater udstedes normalt for en 3-årig periode og re-certificering af systemet skal derfor ske hvert tredje år.

Kronen på værket er certificeringen!
Med certificeringen beviser virksomheden overfor kunder, leverandører og myndigheder, at den officielle standards forskellige krav opfyldes og at virksomheden har en vilje til fortsat at blive bedre.