EN 1090-1 – CE-Mærkning

EN 1090-1 CE-mærkning af stål- og aluminiumskonstruktioner

Vejen til opfyldelse af kravene i Bygnings-reglementet og Eurokoderne


Der er fokus på kvalitet og sikkerhed

Kvalitet er et vigtigt konkurrenceparameter, som der er meget fokus på. Der er ligeledes stor fokus på sikkerhed. Derfor kræver det nye Bygningsreglement og Eurokoderne, at virksomheder har et kvalitet­styrings­system tilpasset virksomhedens produktion. Kvalitetstyring er simpelthen nødvendig, hvis virksomheden vil sikre tilfredse og loyale kunder og samtidigt opfylde kravene i standarderne.

Det handler om sund fornuft

EN 1090-1 er en kvalitets- og udførelsesstandard, som afhængig af kompleksiteten i virksomhedens produkter stiller krav til kvalitetsstyringen i designfasen, således at det sikres, at det færdige konstruktionsgrundlag opfylder kravene i designstandarder og kundekrav.

Hvis virksomheden ønsker det, kan certificering efter EN 1090-1 suppleres med en ISO 3834 certificering eller en ISO 9001 certificering.

Kvalitetsstyringsdelen i EN 1090-1 lægger i høj grad op til at ledere og medarbejdere…

– Undersøger om virksomheden ”gør de rigtige ting” og at man ”gør tingene rigtigt”

– Sætter kraftigt fokus på forebyggelse af fejl, bl.a. ved leverandørvalg, kundeleverancer og produktudvikling

– Involverer sig i de løbende forbedringer

– Kritisk vurderer effektiviteten af de nuværende rutiner.

Kronen på værket!

Når et kvalitetssystem er etableret og indført, kommer kronen på værket med den afsluttende officielle certificering.

Med certificeringen beviser virksomheden overfor kunder, leverandører og myndigheder, at den officielle standards forskellige krav opfyldes, og at virksomheden har en vilje til fortsat at blive bedre.

Udover de eksterne krav fra kunder, myndigheder m.fl., kan certificeringen også give ledelsen interne fordele bl.a. bedre kontrol med virksomhedens procedurer, overblik over evt. reklamationer og en systematisk registrering af interne og eksterne fejl.

Inspektionshyppighed / auditintervaller

Du kan læse mere om inspektionshyppighed/auditintervaller i standarden EN 1090-1 under pkt. B.4 Inspektionshyppighed. B 4.2 Overvågningsintervaller. Tabel B.3 – Intervaller mellem rutinemæssig overvågning i EN 1090-1.

Producentens erklæring

I de år hvor der ikke skal udføres opfølgningsaudit, skal den certificerede virksomhed udfylde producentens erklæring. Dette er beskrevet i EN 1090-1 standarden under B.4 Inspektionshyppighed.

B 4.1 Generelt. Hvis det ifm. indhentning af producentens erklæring viser sig, at forudsætninger har ændret sig, så vil dette udløse en ekstra opfølgningsaudit.

Hvis der sker ændringer indenfor nedenstående områder, så vil det udløse en ekstra audit.

  • Nye eller ændrede grundlæggende faciliteter.
  • Udskiftning af den ansvarlige svejsekoordinator.
  • Nye svejseprocesser, type grundmateriale og tilhørende registrering af svejseprocedurekvalificering (WPQR).
  • Nyt grundlæggende udstyr.
Du kan læse mere om EN 1090-1 CE-Mærkning hos Byggevareinfo
HAR DU SPØRGSMÅL?
+45 75 72 66 11
SEND EN E-MAIL