FSSC 22000 – Fødevaresikkerhed

Kontrol af fødevaresikkerhed.

Fødevarebårne sygdomme kan skade din virksomheds omdømme og resultatet på bundlinjen. Globaliseringen og den internationale handel har gjort efterspørgslen efter sikre fødevarer og dermed styring af fødevaresikkerheden vigtigere end nogensinde.

Desværre har dette resulteret i, at virksomhederne skal bruge mange ressourcer på at leve op til de mange forskellige regionale standarder, der er nødvendige for at være med på det hurtigt voksende globale fødevare-marked.

Beskyt dit varemærke og opfyld kravene i flere fødevarestandarder med FSSC 22000 tilpasset procesbaserede ledelsessystemer inden for fødevaresikkerhed. FSSC 22000 er opfyldelse af kravene i eksisterende fødevarestandarder, ISO 22000 og ISO 22002-1 og standarden blev i februar 2010 godkendt af GFSI (Global Food Standard Initiative)

For at hjælpe dig med at blive FSSC 22.000 certificeret, kan vi:

– Tilbyde effektiv træning i alle aspekter af FSSC 22000

– Lave GAP-analyse for at fastslå, hvordan jeres virksomhed kan opnå certificering efter FSSC 22000

Certificere virksomheden efter FSSC 22000

Vi tilbyder dig mere end et certifikat – Vi leverer en effektiv og skræddersyet audit proces, der udfordrer virksomhedens ledelsessystem.

Med tilbundsgående audits af ledelsessystemet, leverandøraudits og produktcertificering hjælper vi virksomheder med at demonstrere deres fokus på fødevaresikkerheden overfor kunder, ansatte og andre interessenter.

Læs mere om FSSC 22000
HAR DU SPØRGSMÅL?
+45 75 72 66 11
SEND EN E-MAIL