GLOBALG.A.P. – Landbrug og aquakultur

Kvalitet og produktsikkerhed inden for landbrug og aquakultur

Fra ”jord til bord” har fødevareindustrien udviklet sig til et netværk med mange kanaler. Det ses mere og mere hyppigt, at de led i kæden, der er involveret i fødevareproduktion og –distribution, har svært ved at kommunikere og tilpasse sig hinandens krav.

Hvis kravene til fødevaresikkerhed og kvalitet, som f.eks. GLOBALG.A.P. – Retailer Produce Working Group GAP – ikke bliver forstået, implementeret og efterlevet af alle der er involveret, vil ikke bare kvaliteten og fødevaresikkerheden være på spil, men også troværdigheden og værdien af virksomhedens varemærke.

Vores kvalificerede auditorer, der opererer ud fra vores mange kontorer over hele verden, kan hjælpe dig med at nå dine kvalitetsmål og opfylde dine kunders krav til både fødevarekvalitet og –sikkerhed.

GLOBALG.A.P. certificering er anerkendt verden over, både for landbrug og for virksomheder, der opererer i hele verden. GLOBALG.A.P. vil åbne dørene for din virksomhed i hele verden.

Inden for “GLOBALG.A.P. Intergrated Farm Assurance for Aquaculture, Livestock and all Crops Base” er vi godkendt til at yde følgende service:

– Træning/Konsulentarbejde, hvor du kan lære om kravene i GLOBALG.A.P.

– Pre-audit, hvor dine afvigelser, styrker og svagheder i forhold til den gældende standard identificeres.

– Certificeringsaudit – hvor den første certificering foretages.

– Opfølgningsaudit – hvor din certificering vedligeholdes eller fornys

Du kan læse mere om GLOBALG.A.P. her
HAR DU SPØRGSMÅL?
+45 75 72 66 11
SEND EN E-MAIL