GMP+ – Good Manufactoring Practice

Kvalitet og produktsikkerhed inden for foder med GMP+

GMP+ FSA blev udviklet i 1992 af det hollandske landsbrugs brancheorganisation for at sikre fodersikkerheden i hele i landbrugets produktion af fødevarer. En række alvorlige hændelser, hvor fødevaresikkerheden er blevet truet, fordi der er sket brist i kontrollen af foder til produktionsdyr, bl.a. flere sager om dioxin- forurening, har medvirket til at styrke standardens værdi for alle der producerer, lagrer eller transporterer foder. I januar 2010 overgik ansvaret for disse standarter til en privat organisation, GMP+ International

Fødevaresikkerhed
GMP+ standarderne fokuserer på sikkerheden for dyrefoder. Mottoet for hele programmet af standarder er ”Feed for Food”, hvilket indikerer, den indflydelse kvaliteten og sikkerheden har på fødevarerne.

GMP+HACCP
GMP+ standarderne anvender samme principper, som den internationale fødevareindustri, dvs. proaktiv kvalitetssikring baseret på Hazard Analysis & Critical Control Points (HACCP), og dertil regler for bl.a. registreringer, rengøring, uddannelse og træning og meget mere, det der i fødevareindustrien kaldes GMP (Good Manufacturing Practice).

Der findes i GMP+ FSA standarder og vejledninger for hele forsyningskæden, fra kvægopdrætteren via transportøren til fødevareproducenten.

Tidligt advarselssystem
GMP+ FSA inkluderer også et forebyggende advarselssystem og tilbagemeldings-system. Formålet med dette system er at identificere og eliminere en hvilken som helst potentiel risiko for mennesker eller dyr, som kan opstå på trods af forebyggende kvalitetskontrol.

Sporbarhed
En anden vigtig del af sikkerhedsprogrammet er sporbarhed, der sikrer at alle fejl i foderkæden kan blive eftersporet hurtigt og nøjagtigt, så alle berørte produkter kan tilbagekaldes inden de evt. udgør en risiko for foder- eller fødevaresikkerheden

Bæredygtighed
Som noget nyt begynder GMP+ i løbet af 2013 at tilbyde certificering i visse former for bæredygtigt foder, startende med soja. Kontakt os, hvis du ønsker at vide mere om dette.

Certificering af GMP+
Vi kan som certificerende organ certificere iht. GMP+´s standarder og råder over et stort, erfarent og velkvalificeret auditorkorps.

Du kan læse mere om GMP+ her
HAR DU SPØRGSMÅL?
+45 75 72 66 11
SEND EN E-MAIL