ISO 14001:2015 – Miljø

Flere og flere virksomheder opdager at miljøledelse er vejen frem

Der er fokus på miljø

Flere og flere virksomheder vælger at arbejde aktivt med miljøstyring – typisk i form af et egentligt miljøledelses­system som ISO 14001:2015.

Baggrunden for at indføre et miljøledelsessystem kan være mange. Det kan være krav fra kunder, myndighederne, leverandører eller et ønske om at opnå et overblik over ens egen virksomhedens miljøpræstation.

Et Miljøledelsessystem efter ISO 14001 omfatter at virksomheden formulerer en miljøpolitik og at man ud fra den opsætter miljømål samt handleplaner for at nå sine mål. Et vigtigt fundament for dette arbejde er selve miljøkortlægningen af virksomhedens miljøpræstation – der giver et billede af ”hvor skoen trykker” og hvilke forhold der miljømæssigt er vigtige at arbejde med.

Et centralt punkt er løbende forbedringer – miljøledelsessystem evalueres løbende og virksomheden kan ikke blot hvile på laurbærrene i forhold til hvad man har opnået miljømæssigt, men skal hele tiden finde nye steder at forbedre miljøindsatsen på.

Hvad er fordelene ved ISO 14001?
Miljøledelsessystemet hjælper virksomheden med at skabe fokus på de væsentlige miljøforhold og er et redskab til det systematiske miljøarbejde, hvor der skabes løbende forbedringer. Dette kan eksempelvis være energibesparelser, minimering af affaldsproduktion, og mere effektiv planlægning og udnyttelse af ressourcer i produktionen m.v.

Det er typisk i arbejdet med de løbende forbedringer samt via den øgede fokus på god driftsstyring, at virksomheder med miljøledelse kan opnå miljø- og konkurrencemæssige fordele.

Hvorfor blive ISO 14001 certificeret?
Der er flere fordele ved et certificeret miljøledelsessystem. Blandt andet opnår virksomheden øget tillid hos kunder og myndigheder samtidig med at et certificeret miljøledelsessystem giver virksomheden en positiv miljø-profil, der i mange tilfælde er en vigtig konkurrenceparameter.

Kronen på værket er certificeringen!
Når Miljøledelsessystemet er implementeret kommer kronen på værket med den afsluttende officielle certificering. Med certificeringen beviser virksomheden overfor kunder, leverandører og myndigheder, at den officielle standards forskellige krav opfyldes og at virksomheden har en vilje til fortsat at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

Læs mere om ISO standarden her
HAR DU SPØRGSMÅL?
+45 75 72 66 11
SEND EN E-MAIL