ISO 22000:2018 – Fødevaresikkerhed

Kontrol af fødevaresikkerhed

En ISO 22000 certificering beviser overfor dine kunder, at dit ledelsessystem er blevet målt op imod den bedste praksis inden for fødevaresikkerhed og fundet i overensstemmelse hermed.

Hvad er ISO 22000?
ISO 22000 er en international standard, som sætter virksomhedens forebyggelse og styring af fødevaresikkerhed i fokus. Ledelsessystemet giver en logisk metode til analyse af fødevareprocesserne i din virksomhed. Den fastslår mulige risici og angiver de kritiske kontrolpunkter i produktionsprocesserne, som er nødvendige for at undgå, at farlige fødevarer distribueres.

Alle levnedsmiddelvirksomheder/fødevaretransportører kan bruge ISO 22000

Standarden vil kunne benyttes af alle levnedsmiddelvirksomheder, og virksomheder, der fremstiller produkter/ydelser til levnedsmiddelindustrien, f.eks. emballage, transport eller kølefaciliteter.

Et systematisk værktøj
Standarden er et systematisk værktøj, der vurderer den proces, et fødevareprodukt gennemløber fra start til slut.

Fokus på de rigtige steder
I procesforløbet skal fokus være lagt på de steder, hvor der er en risiko for, at produktet fejler. Herefter etableres overvågning, fastlægges grænseværdier, forebyggende og korrigerende handlinger, samt rapportering og dokumentation.

ISO 22000 kan anvendes sammen med andre standarder
ISO 22000 passer let ind i strukturen i de andre ISO standarder. ISO 22000 er udarbejdet med tanke på, at den benyttes som en integreret del af disse styresystemer. ISO 22000 er ligeledes et rigtig godt startgrundlag, hvis virksomheden på et senere tidspunkt ønsker at opnå en af de nedenstående fødevaresikkerhedscertificeringer.

Kombinerer metodik med god praksis
Standardens krav om god hygiejnepraksis følger fødevarekæden fra produktion til forbrug. Den skitserer de nødvendige betingelser for hygiejne ved produktion, oplagring, distribution og salg af fødevarer. ISO 22000 danner sammen med god hygiejnepraksis en optimal fødevaresikkerhed.

Læs mere om ISO 22000
HAR DU SPØRGSMÅL?
+45 75 72 66 11
SEND EN E-MAIL