ISO 50001:2018 – Energiledelse

Et certificeret energiledelsessystem styrker omverdenens tillid til virksomhedens ressourcebevidste udnyttelse af energi.

Effektiv udnyttelse af energien styrker virksomheden
Energiledelse er populært sagt virksomhedens værktøj til at sikre, at der ved alle relevante aktiviteter og beslutninger tænkes i effektiviseringer af energiforbruget.

Energiledelse giver et detaljeret billede af, hvor energien forbruges og muligheder for at finde besparelser.

Virksomheder der indfører energiledelse, vil ud over nedsættelse af CO2-emissionen også få direkte besparelser på energi­udgifterne.

Hvad er fordelene ved energiledelse efter ISO 50001?

– Virksomheder, der indfører energiledelse, vil få besparelser på energiudgifterne. Erfaringerne viser, at energiledelse det første år kan give besparelser på 10-15% af det samlede energiforbrug.

– Energiforbrug betyder også klimapåvirkning og med energiledelse sikre virksomheden, at den ikke påvirker klimaet mere end højst nødvendigt og signalere grøn profil overfor omverdenen.

– Energiledelse er et ledelsesværktøj på linje med miljø- og kvalitets­ledelse. Dette sikre overblik over virksomhedens processer.

– Energiledelse medfører driftsoptimering – typisk i form af bedre udnyttelse af maskineri og råvarer, da tomgang og spild minimeres.

Selve energiledelsesstandarden beskriver, hvordan en virksomhed systematisk og målrettet kan tage hånd om sit energiforbrug. Den ligner i struktur og opbygning de andre ISO standarder og kan med stor fordel integreres i eksisterende ledelsessystemer.

Hvorfor blive ISO 50001 certificeret?
Ved en certificering af virksomhedens energiledelsessystem kan det dokumenteres, at man gør en positiv forskel for klima og miljø. Virksomheden signalerer grøn profil.

Yderligere kan en certificering skærpe konkurrenceevnen og i nogle tilfælde være afgørende for om man som virksomhed bliver valgt eller fravalgt som samarbejdspartner.

Kronen på værket er certificeringen!
Når Energiledelsessystemet er implementeret kommer kronen på værket med den afsluttende officielle certificering. Med certificeringen beviser virksomheden overfor kunder, leverandører og myndigheder, at den officielle standards forskellige krav opfyldes og at virksomheden har en vilje til fortsat at arbejde aktivt med energiledelse og energiforbedringer.