ISO 9001:2015 – Kvalitet

Flere og flere kunder stiller øgede kvalitetskrav

Der er fokus på kvalitet!
Kvalitet er blevet et vigtigt konkurrenceparameter, som der er meget fokus på. Derfor arbejder de fleste virksomheder aktivt på kvalitetsforbedringer på alle områder i virksomheden. Kvalitetsstyring er simpelthen nødvendig, hvis du vil sikre dig tilfredse og loyale kunder. Som en vigtig hjælp i dette arbejde, anvender flere og flere virksomheder den internationale kvalitetsstandard ISO 9001, som et vigtigt styringsværktøj på dette område.

Hvorfor blive ISO 9001 certificeret?
Din virksomhed bør blandt andet overveje at blive ISO 9001 certificeret, hvis:

– I oplever at blive frasorteret som leverandører på grund af manglende certificering

– Der er et stort spild i virksomheden

– I får mange klager/reklamationer

– I står til at miste kritisk viden, når nøglemedarbejdere forlader jeres virksomhed

Certificering er ikke kun interessant for produktionsvirksomheder. Alle typer virksomheder og organisationer vælger at blive certificeret.

ISO 9001 handler om sund fornuft
Kvalitetsstandard ISO 9001 handler simpelthen om, at alle i virksomheden – ved at bruge deres sunde fornuft – anvender kvalitetsstandarden ISO 9001, som et effektivt styringsværktøj.

Det vil sige, at ledere og medarbejdere…

– Undersøger om virksomheden ”gør de rigtige ting” og ikke kun om man ”gør tingene rigtigt”

– Sætter kraftigt fokus på forebyggelse af fejl, bl.a. ved leverandørvalg, kundeleverancer og produktudvikling

– Involverer sig i de løbende forbedringer

– Kritisk vurderer effektiviteten af de nuværende rutiner.

Kronen på værket er certificeringen!
Når et kvalitetssystem er etableret og indført, kommer kronen på værket med den afsluttende officielle certificering. Med certificeringen beviser virksomheden overfor kunder, leverandører og myndigheder, at den officielle standards forskellige krav opfyldes og at virksomheden har en vilje til fortsat at blive bedre.

Læs mere om ISO 9001 her
HAR DU SPØRGSMÅL?
+45 75 72 66 11
SEND EN E-MAIL