MSC CoC – Bæredygtigt fiskeri

Hvad er MSC?
MSC (Marine Stewardship Council) er en international non-profit organisation med kontorer over hele verdenen. MSC ønsker at ændre nedgangen af fiskebestanden, sikre levebrødet og levere forbedringer i konserveringen inden for fiskeri verden over.

MSC samarbejder med fiskere, forskere, fødevaresektoren og detailhandlere for at ændre måden, hvorpå der fiskes i havene og for at skabe opmærksomhed gennem forbrugerne og medier.

Chain of Custody
Denne standard blev oprettet i dec. 1999 ud fra eksisterende sporbarhedsstandarder. Version 3 af standarden blev udgivet i 2012. Standarden skal sikre, at MSC-mærket kun bliver anvendt på produkter, hvor fiskene kommer fra MSC certificerede fiskere. Virksomheder kan anvende MSC-mærket, hvis de er MSC certificerede og har en gyldig licensaftale med MSC. Dette giver forbrugere og fiskeforhandlere sikkerhed for, at de fisk som købes kan spores tilbage til fiskere, som imødekommer MSC miljøstandard for bæredygtigt fiskeri.

Alle led skal certificeres
Alle led i kæden fra ”vand-til-tand” skal certificeres. Fiskerierne certificeres efter særskilt standard, men MSC CoC er relevant for alle led på land – lige fra auktion til butik/restaurant.

Sporbarhed, adskillelse og leverandørstyring
For at blive MSC Chain of Custody certificeret, skal virksomheden bevise at kun fisk fra MSC certificerede fiskerier med MSC anvendes. For eksempel, at certificerede fisk og ikke certificerede fisk holdes adskilt, og at certificerede fisk alle kan spores til leveringer af til en Chain of Custody certificeret leverandør eller et certificeret fiskeri. Alle virksomheder som har et MSC CoC certifikat får en unik kode, som skal være på certificerede produkter eller følgesedler, for at vise kunder og forbrugere, at de handler med en godkendt leverandør.

Massebalance
Virksomheden skal kunne dokumentere mængderne af MSC fisk der er købt, forarbejdet og solgt over en defineret periode, en såkaldt massebalance.

LÆS MERE OM MSC CoC HER
HAR DU SPØRGSMÅL?
+45 75 72 66 11
SEND EN E-MAIL