SQAS – Farlige stoffer

Safety and Quality Assessment System
Den Europæiske organisation CEFIC, der repræsenterer Europas store kemi-producenter har etableret et godkendelsessystem – kaldet SQAS (Safety and Quality Assesment System).

SQAS anvendes i følgende typer virksomheder

  1. Transportvirksomheder
  2. Tankrensningsstationer
  3. Lagerhoteller
  4. Distributører af kemi

 

Større sikkerhedskrav ved transport af kemiske produkter, uheld under oplagring og transport af kemiske produkter kan både give person- og materielle skader. Samtidig med, at både producenten og transportør får et dårligt image hos kunderne og i pressen. Formålet med at implementere SQAS er derfor at forbedre sikkerhed, sundhed, kvalitet og miljø. Dette er den primære baggrund for, at de store kemiske producenter i Europa – via deres organisation CEFIC – har indført SQAS, som et krav til hele distributionskæden ud til slutbrugeren. SQAS-godkendelsen foretages af en certificeret SQAS-assessor. Intertek DIC A/S er den eneste i Danmark, der er godkendt af CEFIC. SQAS godkendelsen varer i tre år, hvorefter ny kontrol skal finde sted. Her skal vi kort nævne de hovedpunkter, som skal tages i betragtning når du skal implementere SQAS. Sikkerhed ved distribution, oplagring og transport.

Ansvarlige personer
Virksomheden og transportøren skal udpege en person med de nødvendige kompetencer, som skal være ansvarlig for sikkerhed, sundhed, miljø og kvalitet. Denne person skal rådgive ledelsen om de tiltag, der skal gennemføres for at reducere sikkerhedsrisici for de medarbejdere, der håndterer kemikalier.

Gennemgang af funktionerne
Der skal udarbejdes en risikoanalyse, hvor alle funktioner vedrørende opbevaring, håndtering og transport af kemikalier vurderes. Alle medarbejdere, der er beskæftiget med kemikalier skal modtage sikkerhedsuddannelse.

Rapportering om trusler, brækager eller uheld
Enhver medarbejder, der arbejder med kemikalier skal rapportere til ledelsen og/eller den sikkerhedsansvarlige, hvis der observeres terrortrusler, brækager eller uheld.

Informationssikkerhed – terrortrusler
Enhver medarbejder, der arbejder med kemiske produkter skal instrueres om ikke at informere andre personer om de typer transporter, der håndteres af selskabet og dets kunder. Det samme gælder for informationer om sikkerhedstiltag, som er plan-lagt eller indeholdt i sikkerhedsplanen.

Underleverandører
Forekommer der underleverandører på transportområdet skal de inddrages i sikkerhedssystemet. Dvs. de skal arbejde efter de samme regler, mht. ansvar, ledelse og funktionssystemer, som gælder for kemivirksomhedens hovedtransportør og følge dennes procedurer. Hovedtransportøren vil være ansvarlig over for kemivirksomheden

Transporter der ikke er bestilt af kemivirksomheden
I de tilfælde, hvor kemivirksomheden ikke er aftalepartner for transporten (f.eks. hvor råvarer købt på leveringsaftaler ankommer eller hvor kunder henter varer) skal virksomheden, som en kontraktlig forpligtelse, specificere over for deres leverandører eller kunder de tiltag de bør tage for at sikre at af- og pålæsning på kemivirksomhedens område sker under sikrede forhold.

Eksempel på nogle sikkerhedscheck på virksomhedens område
– Begrænset og kontrolleret adgang for chauffører og biler i fabrik eller lagerområder
– Rapporter mistænkelig adfærd
– Internt kommunikationssystem for at kontakte sikkerhedsfunktionen
– Tilstrækkeligt lys på af- og pålæsningsområdet
– Standard af- og pålæsningsprocedurer (chaufføren må ikke selv af- eller pålæsse medmindre der er taget de nødvendige forholdsregler).
– Procedurer for at spore de tidspunkter der normalt af- og pålæsses
– Procedurer for at opdage afvigelser fra dokumenteret mængde, der skal af- eller pålæsses
– Separate områder til parkering af henholdsvis privatbiler og lastbiler
– Regulær inspektion af det indre og ydre af bygninger og rundt om alle lagertanke og andre kritiske områder

BBS (Behaviour Based Safety)
– BBS er det centrale element i SQAS.
– BBS fokuserer på holdninger og individuel uddannelse af de enkelte chauffører og operatører.
– Disponenterne er vigtige elementer i BBS, da de let kan presse chaufførerne.
– Disponenterne skal derfor uddannes i deres rolle, som positiv påvirkning af BBS.
– Der skal opretholdes logbog på de enkelte medarbejdere. Logbogen skal indeholde registreringer, der viser hvilke stærke og svage sider den enkelte har på BBS-området.
– Logbogen skal gennemgås med chauffør eller operatør for at skabe forbedringer.
– Resultater fra BBS-uddannelse skal analyser og der skal etableres handlingsplaner for at udvikle og forbedre BBS.
– Der skal opstilles mål for reducering af uheld, brændstofforbrug, skader etc.

SQAS kan anvendes sammen med ISO standarder
SQAS anvendes ofte sammen med kvalitetsstandarden ISO 9001, miljøstandarden ISO 14001 og arbejdsmiljøstandarden OHSAS 18001.

Hvis man opfylder alle kravene i SQAS er kravene i ovennævnte 3 standarder opfyldt.

Læs mere om SQAS her
HAR DU SPØRGSMÅL?
+45 75 72 66 11
SEND EN E-MAIL