VLOG

Med en VLOG certificering kan din virksomhed dokumentere, at der ikke anvendes GMO-materiale ved dyrkning af afgrøder eller i foder til produktion af landbrugsprodukter, som for eksempel grønsager, mælk og kød. Virksomheder der efterlever VLOG standardens krav til produktion kan mærke deres varer med VLOG logo og/eller “ohne Gentechnik”. Certificerede virksomheder er på den sikre side, når komplekse produktionsprocesser skal vurderes og dokumenteres.

Et stigende krav fra forbrugerne i Tyskland om at føde- og drikkevarer er produceret uden anvendelse af GMO, har bredt sig til flere andre lande. Dette krav er virksomhederne nødt til at forholde sig til, hvis de fortsat vil være konkurrencedygtige.

Senest har Arla indgået kontrakter med en række mælkeproducenter om levering af mælk baseret på non-GM foder, og der vil blive indgået flere kontrakter i takt med, at mælkeproducenternes foderkontrakter udløber eller ændres.

VLOG kan certificeres sammen med en anden fødevare- eller foderstandard, f.eks. ISO 22000 eller GMP+.

Du kan læse mere om ASC CoC og downloade de gældende standarder
HAR DU SPØRGSMÅL?
+45 75 72 66 11
SEND EN E-MAIL