Cetantals Analyse (DCN) Diesel jf. EN590

Intertek i Kalundborg udfører Cetantals analyse på Diesel efter DCN metoden, denne er beskrevet som EN 16715 eller ASTM D7668 og er godkendt til brug for Diesel jf. EN590

TAT på DCN analysen hos Intertek lokalt på normal daghold mellem 07:00-12:00 er 3 timer, kan dog udføres uden for normal dagstid mod et overtids tillæg.

hvis din virksomhed har behov for denne analyse, så kontakt vores Lab. Manager Jacob Frisk : +45 2899 8223 for mere information eller vores Sales Manager Brian Qvist Jacobsen +45 2399 8201 for at få et tilbud tilsendt.

du kan også sende en email : brian.jacobsen@Intertek.com