Filter blocking tendency (FBT) Analyse – IP387 / ASTM D2068 Udføres hos Intertek Denmark A/S (Caleb Brett) Kalundborg

Filter blocking tendency (FBT) Analyse – IP387 / ASTM D2068 Udføres hos Intertek Denmark A/S (Caleb Brett) Kalundborg

 

Har du problemer med tilstoppede dieselfiltre eller synes du din dieselmotor opfører sig unormalt?

Så ring til Jacob Bryde Frisk hos Intertek Denmark A/S (+45 2899 8223)

Vi har gennem flere år analyseret diesel/biodiesel prøver på vores “Filter Blocking Tendency” udstyr (jf. IP 387 / ASTM D2068). Dette giver et helt unikt kendskab til produktkvaliteten, og der kan oftest hurtigt findes en årsag til problemerne. Analysen går i al sin enkelthed ud på måling af den potentielle tilstopning af et filter forårsaget af partikler/udfældninger. Analysen kan anvendes til produkter med en viskositet mellem 1,5𝑚𝑚2/s til 6,0𝑚𝑚2/s ved 40C° så som diesel/biodiesel.

  • – – – – – – – – – – –

Problems with clogged diesel filters or diesel engines behaving abnormally?

Then call Jacob Bryde Frisk at Intertek Denmark A / S (+45 2899 8223)

We have for several years analyzed diesel / biodiesel samples on our “Filter Blocking Tendency” equipment (acc. IP 387 / ASTM D2068). This provides a completely unique knowledge of the product quality, and a cause for the problems can often be found quickly. The analysis, in all its simplicity, is based on measuring the potential clogging of a filter caused by particles / precipitates. The assay can be used for products with a viscosity between 1.5𝑚𝑚2 / s to 6.0𝑚𝑚2 / s at 40C ° such as diesel / biodiesel.

 

29.12.2020 – Brian Qvist Jacobsen