Tankkalibrering

INTERTEK foretager opmåling og fremstilling af pejletabeller for vertikal cylindriske (ISO 7507-1 og 4). INTERTEK anvender ”Internal electro- optical distance-ranging method” ved brug af Laserteknologi.

Intertek Denmark udfører tank kalibreringer af land tanke der er beregnet til opbevaring af væsker og bulk.

Tank kalibrering udføres i henhold til DANAK akkreditering 539 og Interteks ISO 9001 certificering.

Intertek er godkendt til tank kalibrering i Europa (W.W.)

INTERTEK opmåler i overensstemmelse med ISO standart 7507-1 og 7507-4

Bundopmåling (fysisk opmåling)

Opmåling af tillæg og fradrag (Deadwoods)

Opmåling af rør ind og ud af tanken

Opmåling af tank diameter for de enkelte svøbringe

Opmåling af tank højde

Datum plade placering (dipplade)

Tank reference højde. (A-mål)

Evt. flydetags placering på ben i operativ og vedligeholdelses tilstand.

 

INTERTEK kalkulerer følgende værdier:

Bundvolume.

Indhold for de enkelte svøbringe.

Max. Fyldehøjde under hensyntagen til flydetag og/eller overløb/skumindløb.

Flydetags kritiske niveauer fra taget hviler på ben og til det flyder sikkert.

 

INTERTEK fremstiller pejletabel til en given vægtfylde ved 15ºC, elektronisk og i Hardcopy.

Tabellen vil indeholde:

Tabel til udlæsning af indhold ved et given niveau

Korrektion for ”Deadwood”, mandhuller, damprør og rør ind/ud af tanken

Referencehøjde (A-Mål)

Tank højde (Total svøb)

Korrektion for udvidelse under statisk tryk ved given vægtfylde kg/l.

Korrektion for svøbtemperatur til @15ºC.

Fradragstabel for et evt. flydetags indflydelse på indholdet af tanken, korrigeret for vægtfylde 0,1000 før og efter den opgivne vægtfylde.

Angivelse af usikre områder i tabellen (Flydetag i lav og høj position)

Korrektion for svøbtykkelser for de enkelte ringe

Markeringer af kritiske niveauer (støtteben, importrørs overkant og maxfyldehøjde)

 

Tegning med følgende mål.

Referencehøjde

Total højde af Tankhøjde

Højde af Datumplade over bund.

Højde af øverste kant af import rørets overkant.

Maksimum fyldehøjde uden sikkerhed.

Højde til kritiske punkter, overløb/skumrør mv.

 

INTERTEK kan som ekstra ydelse leverer:

Opmåling og overvågning af tiltproblemmer

Oversigt i fuglepespektiv over lejder og rørsplacering mv.

Opmåling af G-mål.

 

YDERLIGERE INFORMATION

Intertek Denmark accredited for calibration of volume – shore tank

Calibration brochure

Hvorfor skal mine tanke kalibreres

HAR DU SPØRGSMÅL?

Nicki Rasmussen

Intertek Global

Du stilles videre til Intertek Global ved at klikke på nedenstående links.