Skibs Anløb i Intertek`s baghave

Torsdag d. 20.07.23 anløb Bodil Knutsen Kalundborg Refinery med råolie til raffinaderiet, skibet lagde til på Pier E som er lige i Intertek´s baghave, på en gåtur i frokost pausen fangede vi en lille film af hvor tæt på Intertek ligger på anløbs kajen.

Se video af Bodil Knutsen